Brantjes Data-Vernietiging | Haarlem | Telefoon 023 - 532 1960 | sales@recycling.nl

Ruim uw archief op en ondersteun de tissue industrie

In het volgende artikel leest u de hoe de gezamenlijke CA+ Vernietigingsbedrijven omgaan met de huidige COVID-19 situatie. Het allerbelangrijkste op dit moment is de veiligheid van uw medewerkers en de medewerkers in onze branche.

Ruim-uw-archief-op-en-ondersteun-de-tissue-industrie

(meer…)

Wij helpen u graag bij uw jaarlijkse archiefopruiming

Begin 2019 met een opgeruimd archief

Het einde van het jaar nadert, dat is dé tijd voor veel bedrijven om het archief op te schonen. Wij helpen u hier graag bij. Brantjes verzorgt gehele archiefopruimingen inclusief inzameling, transport en vernietiging. Volledig CA+ gecertificeerd. Lees meer over archiefvernietiging.


(meer…)

Meldplicht datalekken – Wat doen bij een datalek?

Meld uw datalek bij het Autoriteit Persoonsgegevens

Per 1 januari 2016 zijn private en publieke organisaties verplicht om datalekken waarmee persoonsgegevens gemoeid zijn te melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens). Het niet melden van een datalek resulteert in boetes die kunnen oplopen tot € 810.000 of 10% van de jaaromzet per overtreding.

De meldplicht datalekken heeft als doel om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen.

meldplicht-datalekken

(meer…)

Stappenplan voor het opzetten van uw e-waste beleid

Vertrouwelijk en verantwoord verwerken van e-waste

Een e-waste beleid is in deze tijd van digitalisering onmisbaar voor bedrijven. Een duidelijk protocol voor afgedankte apparatuur voorkomt verlies van grondstoffen en het lekken van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Wij hebben voor u een basis format opgesteld met hoofdpunten voor uw eigen e-waste plan.

windows-xp-doos

(meer…)

Wat doen met oude Windows XP computer?

Ons advies is vernietigen en vervolgens recyclen

Op moment van schrijven, 8 april 2014, stopt de ondersteuning van het populaire besturingssysteem Windows XP. Dit betekent dat Microsoft deze versie van Windows niet meer voorziet van beveiligingsupdates. Windows XP zal dus met de seconde onveiliger worden en dus een gewillig doelwit van hackers. Nu al heeft Windows XP een zes keer hoger infectieniveau dan Windows 7 en Windows 8.

windows-xp-doos
(meer…)

WEEELABEX voor behoud van waardevolle grondstoffen

Gecertificeerd vernietigen en recyclen van e-waste

Verwerkers van elektrische en elektronische apparatuur dienen vanaf 1 juli 2015 gecertificeerd te zijn op basis van WEEELABEX/CENELEC. Niet gecertificeerde bedrijven mogen enkel apparaten inkopen, opslaan en doorverkopen aan WEEE-gecertificeerde bedrijven. Bewerken van de apparaten is dan niet toegestaan. Het WEEELABEX/CENELEC certificaat is bedoeld ter behoud en terugwinning van waardevolle grondstoffen.

weeelabex-logo-640-width
(meer…)

SSD voordelen en nadelen

De Solid State Drive vs. Hard Disk Drive

De traditionele harde schijf wordt steeds vaker vervangen door een SSD. Dit is een vast geheugen (flash) zonder bewegende onderdelen. Wij hebben voor u de voordelen en nadelen van een solid state drive op een rij gezet.

Harde schijf HDD en Solid state drive SSD

(meer…)

Wat te doen met oude elektrische apparaten

Simpel weggooien of gecertificeerd laten vernietigen?

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ieder bedrijf heeft met deze afvalstroom te maken. En dat wordt steeds meer. Want zeker de hedendaagse apparaten kennen een relatief korte levenscyclus. Denk bijvoorbeeld aan smartphones, tablets en laptops. Al binnen een tot twee jaar zijn deze apparaten ‘verouderd’ en worden daarom al snel ingeruild voor iets nieuws.

E-waste

(meer…)

Britse inlichtingendienst kiest voor fysieke harddisk vernietiging

The Guardian vernietigt eigenhandig harde schijven

De Britse krant “The Guardian” heeft harde schijven met data over Edward Snowden onder het toezicht van de Britse geheime dienst moeten vernietigen. De wijze van vernietiging was op basis van fysieke vernietiging met mankracht en hamer.

harddisk

(meer…)

E-waste is een risico voor milieu, gezondheid en privacy

Wat doet u met uw oude afgedankte hardware?

Bedrijven vervangen computers gemiddeld om de drie tot vier jaar. Mobiele telefoons hebben een levensduur van ongeveer twee jaar. Er heerst in Nederland en in andere landen wereldwijd een hoge vervangingsfrequentie wat betreft apparaten. Technologie wordt in rap tempo verbeterd waardoor bestaande technologie steeds sneller achterhaald en verouderd wordt. E-waste is daarom een groeiende afvalstroom, bestaande uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting.

(meer…)